Loạt hộp cơm tròn

  • Round Lunch Box

    Hộp cơm tròn

    Hộp ăn dặm dùng một lần đã được biến từ hộp cơm xốp thành hộp cơm xanh. Hộp cơm xốp ban đầu bị từ chối vì khả năng chịu nhiệt độ cao và gây hại cho môi trường trong quá trình sản xuất.